5816 nolu Atatürk’ü koruma kanunu kim tarafından nasıl çıkarıldı?

5816 NOLU KORUMA KANUNUN MÜSEBBİBİ CELAL BAYAR’DIR

Celal Bayar bir İttihatçıdır. Yahudi okulu Alliance mezunudur. Yahudi gönüllülerden birlik kurup Abdülhamid’i devirenlerdendir. Müslüman değildir. Mason localarını yeniden açandır. 5816 Sayılı Kanunu çıkartandır.

Kanun metnini Alman Yahudisi Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch yazmıştır. Türk’ün atası dedikleri Mustafa Kemal’i korumak için kanunu bir Yahudi neden yazar ki ? Bir Türk’ün bir Müslümanın yazması gerekmez miydi?

Bir Müslüman Türk devletini kendi özünden uzaklaştırmak ve devşirmek amacıyla Osmanlı’dan sonraki dönemlerde Yahudiler ve Ermeniler her kulvarda görev alıp bir milleti bir kültürü yok etmek için tüm gizli ayak oyunlarını oynadılar. Koruma kanunu da bu oyunlardan sadece biriydi.

Bakalım 5816 nolu Atatürk’ü koruma kanunu nasıl çıkarılmış?

Emperyalizmin Siyasi unsurlarına üye olan Ticani Tarikatı üyeleri, bir gecede tam 17 Atatürk büstüne saldırmış ve yıkıvermişti! Yasanın gerekçesi buydu.

Oysa amaç saldırıları Müslüman Türkler ve dindarlar yapmış gibi göstererek yasa tasarısını meşru hale getirmekti.

Yine her zamanki gibi gizli eller ve üst akıl sayesinde bir tiyatro sergilenmiş ve kanunun gerekli olduğu insanlara algı oyunlarıyla kabul ettirilmiştir. Meclisi olağanüstü toplantıya çağıran Bayar, tasarının yasalaşması için DP’li milletvekillerine büyük baskı yaptı.

Baskı ve dayatmalarla meclise gelen tasarı için üye sayısı 487 olan Meclis’te 288 oy kullanıldı. Kanun 232 kabul, 50 ret oyuyla çıktı. 6 kişi çekimser kaldı, 199 kişi oy kullanmadı.

Teklif 31 Temmuz 1951’de kanunlaştı.

Her ne hikmetse tasarı yasalaşır yasalaşmaz Atatürk heykellerine olan saldırılar da bir anda bıçak gibi kesilmişti. Üst akıl ve içimizdeki din devlet düşmanı Yahudi ve Ermeniler amaçlarına ulaşmıştı.

5816 nolu Atatürk’ü koruma kanununun çıkarılma sebeplerinden bir diğeri de şuydu:

Atatürk öldükten sonra İnönü Cumhurbaşkanı oldu, Milli şef dönemi başladı. İnönü Resmi dairelerdeki ve paraların üstündeki Atatürk resimlerini kaldırarak yerine kendi resimlerini koydurttu. Bu duruma en çok kızan DP’nin kurucusu Celâl Bayar’dı.

Bayar, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu ve Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti üyesi, bakan ve Atatürk’ün son başbakanıydı.1950 seçimlerinde oyların yüzde 53’ünü alan DP büyük bir seçim başarısı elde ederek tek başına iktidara gelince Celal Bayar 22 Mayıs 1950’de cumhurbaşkanı seçildi.

Menderes Başbakan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Bayar’ın telkinleriyle İnönü’ye “Siz Milli Şef olabilirsiniz ama birinci adam değilsiniz” diye seslenerek 5816 sayılı Kanunu Meclis’e getirdi.

Kaynak: Üst Akıl: Derin İktidarın Küresel Efendileri, sayfa: 193-194

Turgut Çelik

5816 nolu Atatürk’ü koruma kanunu ile korunan bir ata