Alpaslan Türkeş Atatürk Milliyetçiliği’ni kabul etmiyor

Türkeş, Kenan Evren’in 1982 Anayasasına “Atatürk milliyetçiliği” koydurmasına şiddetle karşı çıkmış ve neden Atatürk milliyetçiliği olamayacağını izah etmiştir:

“Bundan da öte, daha ciddi bir hata yapmış, ilme aykırı bir uygulamayla Anayasa’ya ‘Atatürk milliyetçiliği’ diye bir madde koydurtmuştur. Atatürk milliyetçiliği diye tek başına bir milliyetçilik olamaz. Çünkü Atatürk, Türk milliyetçiliği akımının sürekliliğinin çok önemli bir temsilcisidir. Her milletin kendine özgü milliyetçiliği vardır: İngiltere’nin İngiliz milliyetçiliği, Fransızların Fransız milliyetçiliği, Arap ya da Rus milliyetçilikleri… Öyleyse dünyanın hiçbir yerinde Churchill, Roosvelt, De Gaulle milliyetçiliği biçiminde garip benzetmeler mümkün değildir, bilime aykırıdır. Evren ve çevresi bunu yapmakla bizi bütün dünyaya karşı gülünç duruma düşürdüler. Büyük Atatürk’ün kendisi bile bütün konuşmalarında ‘Biz milliyetperveriz hatta biz, müfrit milliyetperveriz’ diyordu. Türk milliyetçiliğinin tek çıkar yol olduğunu benimsemiş ve hiçbir yerde ‘Kemalizm’, ‘Atatürk milliyetçiliği’ gibi deyimler kullanmamış, kullanılmasına da izin vermemiştir.” 

(İrfan Ülkü, 12 Eylül’de Türkeş‘ten nakleden:Arslan Tekin, Alparslan Türkeş ve Liderlik)

Ziya Gökalp’i yasaklayan Kemalizmin Türkçülükle ne alakası var?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir