Anadolu’daki Kripto Yahudiler

Medine Yahudileri Nereye Hicret Ettiler?
Anadolu’da kripto Yahudi var mı ?
Nasıl gizleniyorlar ve kime, neye hizmet ediyorlar ?
Resulullah Efendimiz (salat ve selam olsun ona) zamanında Medine‘den sürülen Yahudilerin bir kısmı bugün bizim hudutlarımız içinde bulunan bir şehre yerleştiler.
Daha sonra Hazret-i Ömer bütün Yahudileri Arabistan‘dan kovdu, kovulan Yahudilerin bir kısmı Anadolu coğrafyasına yerleşti.
Bunlar Yahudi kimliğiyle varlıklarını sürdürmekte zorlanınca dıştan Müslüman oldular, asıl kimliklerini gizleyip içlerinde sakladılar.
Osmanlı Devleti zamanında Kürt Yahudileri vardı. Onlar Cumhuriyet‘ten sonra dıştan Müslüman oldular.
Sadece bu saydıklarım değil…
Dünyanın her yerinden Osmanlı Devleti‘ne Yahudi mülteciler geldi. 
Devlet bunların hepsini İstanbul‘a İzmir‘e yerleştiremezdi. Anadolu‘nun çeşitli yerlerine dağıttı. 
Bunlar açık Yahudi kimliğiyle barınmakta zorlandıkları için genellikle Alevî, Bektaşî, boyasıyla Müslüman oldular. 
Asırlar, nesiller geçti Türkiyeli kimliğini Müslüman halk kadar benimsediler.
Bu kriptoların bir kısmı modern Türkiye‘nin kurulmasında büyük rol oynadılar.
Cumhuriyetin fırtınalı yıllarında öğretmen oldular, subay oldular, bürokrat oldular, akademisyen oldular, gazetecilik yaptılar. 
Onlar dıştan Müslüman görünüyordu ama ilhamlarını Talmud‘tan, Sabatay Sevi‘den alıyorlardı.
Türkiye‘deki Kriptoları, Sabataycıları bilmeden, anlamadan, incelemeden bugünkü sistemi, düzeni, rejimi anlamak, değerlendirmek mümkün değildir.
Daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Komünist-Sosyalist ideolojiyi bu ülkeye Müslümanlar getirmemiştir.
İnceleyin, bu yolda öncülük ve önderlik yapanların hepsi Dönmedir, Kriptodur.
Nazik ve hassas soruya gelelim: 
Bugünkü Türkiye, Dönme ve Kripto tesirlerinden arınmış bir Türkiye midir? 
Bendeniz bu soruya şu cevabı veririm: 
Bırakın tesirlerinin kırılmasını, aksine daha güçlü, daha etkili bir durumdadırlar. İslâmcılık hareketlerinin içine sızmışlar ve bu hareketleri yönlendirmektedirler.
Kriptolar, Dönmeler derken Pakradunîleri de unutmamak gerekir. Dönmeler az buçuk biliniyor ama Pakradunîleri tanıyan yok.
On dokuzuncu asrın son çeyreğinde Adana tarafında Osmanlı Devleti‘ne karşı patlak veren Ermeni isyanlarının arkasında Pakradunîler vardır. Onlar bu isyanlarla sadece Osmanlı‘ya değil Ermeniliğe de büyük zarar vermişlerdir.
Şu anda Ankara‘da dıştan sofu Müslüman görünen güçlü, etkili Pakradunîler var mıdır? Bendeniz bu soruya cevap veremem, sadece soruyorum.
Bu sorular gazeteci lisânıyla halledilmez. Kudretli ilim adamları, güçlü araştırmacılar kütüphanelere gidecekler, arşivlere inecekler, belgelere ve bilgilere ulaşacaklar…
Yıllarca inceleme yapılacak, ortaya binlerce vesika çıkartılacak, bunlar tahlil edilecek ve sonra bir heyet sentez yapacak.
Türkiye Müslümanları bunu yapamıyorlar. Kültür seviyeleri, entelektüel olgunlukları yeterli değil.
Bu konularda çok acayip, çok yakıcı, çok kesici bilgiler ve belgeler var mıdır?
Hiç tereddüt etmeden vardır diyebilirim.
Lâkin bunlara ulaşacak, bunları anlayacak, bunları çözecek entelektüel boyut yoktur.
Küçük bir örnek vereyim:
On dokuzuncu asırda Orkun yazıtları açıkta duruyordu Türkler onların etrafında koyun otlatıyorlar, at koşturuyorlardı.
Sonra Danimarkalı Thomsen onlar hakkında ilmî kitap yazdı, ilim ve kültür âlemine tanıttı.
Bugünkü Müslümanlar, istisnalar dışında, Orkun âbideleri‘nin gölgesinde koyun otlatıp at koşturan Türkler gibiyiz.
Bendeniz yeterli bir servete sahip olsam Türkiye‘de ve İslâm Dünyası‘nda Kriptoların, Dönmelerin, Pakradunîlerin gizli tarihini yazdırtmak için, büyük paralar vererek birkaç güçlü gayrimüslim tarihçi bulurum ve onlara bu kitabı yazdırırım.
Mesela Gershom Scholem gibi tarihçiler.
Alıntı :
M.Ş. Eygi

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: