Arap düşmanlığı bahanesiyle İslam düşmanlığı

Osmanlı’nın son dönemlerinden beri Yahudiler, bizim tarihi açıp okumayan cahillerimize  sahte milliyetçilik adı altında sırf İslam birliğini parçalamak için Türk-Arap düşmanlığını aşıladılar. Yıllarca kulaktan kulağa  ‘Araplar Türkler’i sırtından vurdu’ gibi sloganlarla telkinlerde bulundular. Cahiller ve tarihini atasını bilmeyenler buna inandı ve sonuç olarak Türk-İslam birliğinin geldiği nokta ortada !

Karaman Beyliği Osmanlı’yı her daim arkadan vurdu diye Karamanlılar haindir mi diyelim?
Gazneli Sultan Mesud’la Tuğrul Bey savaştı diye hain mi diyelim ?
Timur’la Yıldırım Bayezid, Fatih’le Uzun Hasan, Yavuz’la Şah İsmail savaşıp Türk ve Müslüman kanı akıttılar diye Türk Türk’ün devletini yıkmıştır Türk’ten Türk’e dost olmaz mı diyelim?

Yunanlar, Anadolu’da eşsiz zulümler yaptılar. Sadece Bursa’da 15.977 ev ve bina yaktılar. Katlettiler, yaktılar, yağmaladılar. Bütün bu olanlara karşın İnönü Lozan’da Yunanistan’ı affetti tazminat almadı. Hatta Osman Gazi’nin Bursa’da sandukasını tekmeleyerek hakaret eden Yunan kumandanı Sofoklis hiçbir resmi ünvanı olmadığı halde Ankara’da resmi törenle karşılandı Anıtkabir’i ziyaret etti.
İngilizler, İmparatorluğumuzun, saltanat ve hilafetin payitahtı olan İstanbul’u işgal ettiler. Irak’ı, Hicaz’ı, Mısır’ı Osmanlı’dan kopardılar. İslam dünyasını müstemleke haline getirdiler.
Ruslar, Türkistan’ı işgal ettiler. Kırım, Ahıska Türkleri’ni sürgün ettirerek binlerce yüzbinlerce Türk’ü yok ettiler. Osmanlı’yla defalarca savaştılar, Ermenileri tahrik ettiler.
Araplar’ı ise hemen hemen 1000 seneye yakın Tolunoğulları, Selçuklular, Zengiler, Memlükler, Eyyübiler, Osmanlılar devrinde bi kaç istisna dışında sorunsuz idare ettik. Milliyetçilik akımının güçlenmesiyle beraber Osmanlı’nın son zamanlarında İngiliz kışkırtması ve İttihat ve Terakki’nin ırkçı politikaları sebebiyle Şerif Hüseyin yanlış işler yaptı ve sonunda pişman oldu.
Vicdan sahibi bir insan Hicaz bölgesini karıştıran Şerif Hüseyin’in ihanetini bütün Araplara masum Arap halkına nasıl teşmil edebilir ? Tunus’taki, Fas’taki Libya’daki, Katar’daki, Kuveyt’teki Arab’ı Şerif Hüseyin’in ihanetinden hangi mantıkla mesul tutabilirsin? Bunun yanında Türk dostu olan Araplar neden görülmüyor ? M. Kemal’in taltif ve takdir ettiği Şeyh Sunusi, Uceymi Sadun Paşa gibi şahsiyetler baz alınarak neden Arapları dost olarak göstermiyorlar?
Milli Mücadele sırasında Konya, Bolu, Gerede, Yozgat gibi şehirler isyan etti. Şimdi bizler hala bu illerden olan insanlar için hain diyor muyuz? Kavalalı Mehmet Ali Paşa bir Türk ancak Osmanlı’ya ihanet etti diye Türk’ten Türk’e dost olmaz mı diyelim?
Kırım hanı Şahin Giray, Ruslarla işbirliği yapıp Osmanlı’ya ihanet etti diye Kırım Türkleri’ni hainlikle mi suçlayalım?
Timur, Osmanlı’yı yıkımın eşiğine getirdi diye Anadolu’da katliamlar yaptı diye Özbekleri düşman belleyip kalleş mi diyelim?
Şah İsmail, Anadolu’da isyan çıkartıp fitne ateşini yaktı İran’da Sünnileri katletti diye Azerbaycan Türkleri’ne fitneci kalleşler mi diyelim?
Karaman Beyliği Osmanlı’ya her daim arkadan vurdu diye Karamanlılar haindir mi diyelim?
Gazneli Sultan Mesud’la Tuğrul Bey, Timur’la Yıldırım Bayezid, Fatih’le Uzun Hasan, Yavuz’la Şah İsmail savaşıp Türk ve Müslüman kanı akıttılar diye Türk Türk’ün devletini yıkmıştır Türk’ten Türk’e dost olmaz mı diyelim?
Peki bunları demiyorsak neden hala Arapları hain olarak görüp kütürleri ile kıyafetleri ile dalga geçip küçümsüyoruz?!
Kemalist eğitim ve zihniyeti ne Yunan’ı ne İngiliz’i ne de Rus’u okul kitaplarında düşman olarak gösterip propagandasını yapmamışken yıllardır Arapları hain olarak gösterip Arap düşmanlığını terviç ettirip propagandasını yaptırmanın tek bir sebebi vardır: İSLAM DÜŞMANLIĞI.

İslam bize Araplardan geldiği için İslam’ı Arab’ın malı olarak gördükleri için Hz. Muhammed (s.a.v) Arap olduğu için Arab’a düşmandırlar. Sofoklis’i affeden zihniyet Arab’ı öcü hain olarak göstermesinin sebebi İslamî kardeşliği yok edip ırkçılığı yerleştirmektir.
Bizler Suriye’yi, Irak’ı, Mısır’ı bin seneye yakın idare ettik. Oralarda tarihimiz benliğimiz var. Oralarda ırkdaşlarımız dindaşlarımız tarihdaşlarımız var. Allah müminler kardeştir buyuruyor. Bu ayete karşı çıkıp hayır Araplar kardeşlerimiz değildir demek Allah’a isyan etmektir. Türkistan’daki kardeşlerimizde bizim Orta Doğu’daki kardeşlerimizde.
Sen çocukluğunun gençliğinin geçtiği mahalleyi unutabilir misin? Unutamazsın. Sen o mahalleyi unutamıyorken bizler bin sene idare ettiğimiz Kahire’yi, Üsküp’ü, Trablus’u, Kerkük’ü, Halep’i nasıl unutabiliriz. Biz unutalım da İngiliz’e mi kalsın?
Ümmet şuuru bütün milletlerin üstünde bir kavramdır. Ümmet demek milleti yok saymak demek değildir. Ümmet inanç birliğidir millet ise dil, kültür ve toprak birliğidir. Bu sebepten bizler İslam dünyasının anası Türk dünyasının babasıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir