Askere din dersleri isimli kitabı Atatürk mü yazdırdı?

M. Kemal’in “İslam’a hizmet ettiğini ve dine karşı olmadığını” ispat etmek için ileri sürülen bir yalan daha !

Adı geçen kitap 1925 senesinde Aksekili Ahmed Hamdi Efendi tarafından hazırlanıp Diyanet İşleri Reisliğinin 2 numaralı yayını olarak basılan “Askere Din Dersleri” adlı kitaptır.


Ahmed Hamdi Akseki’nin ilk olarak 1925 senesinde “Askere Din Dersleri” namıyla ve Osmanlı Türkçesiyle basılan kitabı ve hemen altında bu kitabın 1944/1945’de “Askere Din Kitabı” adıyla ve latin harfleriyle yapılmış ikinci baskısı…

Halbuki bu kitap M. Kemal’in emriyle yazılmış değildir. Emri veren muhafazakarlığıyla tanınan Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır.

Nitekim eserin “Önsöz”ünde;

“1341/1925 yılında Genel Kurmay Başkanlığından Diyanet Işleri Başkanlığı’na aşağıdaki yazı geldi” denilmekte ve hemen akabinde “26/3/1341(1925)” tarih ve “Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi” imzasıyla gönderilmiş olan şu talep yazısı yer almaktadır:

“Diyanet Işleri Başkanlığına
Ordunun maneviyat dersleri içinde en önemlisi dinle ilgili olan öğretimdir. Askere din bilgisi vermek üzere yazılmış pek çok kitap varsa da, bunlar ya çok geniş olarak, ya da ferdlerin anlayamayacağı bir uslûb ile yazılmışlardır. Bu sebeple sade ve öz olarak yazılmış bir din bilgisi kitabına ihtiyaç vardır. Ordunun bu ihtiyacının özlü bir kitap hazırlanarak karşılanmasını bilhassa istirham ederim. Bundan başka, memleketimizde çalışmanın ne kadar geri kalmış olduğu bilinmektedir. Orduya gelen gençleri din eğitimi ile çalışmaya teşvik için, bu konudaki âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerle bunların türkçe tercümelerinin levhalar halinde askerî dershanelere asılması çok uygun olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için o gibi âyet ve hadîslerin çıkartılarak gönderilmesine yardımlarınızı ayrıca istirham ederim efendim.

26/3/1341(1925)

Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi”

Diyanet Işleri Başkanlığı’na gönderilen ve “Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi” imzasını taşıyan talep yazısı… 

Hani M. Kemal’in ismi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir