Atatürk bütün mal varlığını millete mi bıraktı?


İddiaya göre M.Kemal bir kanun çıkarttırıp medeni kanun mucibince varislerine intikal etmesi lazım gelen bütün mal varlığını millete bırakmıştır. Böylesine bir iddiayı tartışmadan önce Anadolu’da akrabası bile bulunmayan ve bu topraklarda fazla bir geçmişi olmayan Mustafa Kemal’in bu kadar mal varlığının nereden getirdiği konusu akıllarda yeterince soru işareti oluştururken mallarını millete bıraktığı da hiç inandırıcı gelmemektedir.

Her zamanki gibi uydurulan kemalist palavralarından sadece biridir.

Kemalistlerin bu mevzu hakkında yaptıkları en büyük sahtekarlıklardan veya cehaletlerinden biri şu kanun maddesine getirdikleri yorumdur:“Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanunu Medeninin 452’nci Maddesine Göre Olan Tasarruflarının, Mahfuz Hisseler Hakkındaki Hükümden Müstesna Olduğuna Dair Kanun.”

Halbuki kanunun “gerekçe”sini okuyunca meselenin çok farklı olduğu anlaşılır.

Kanun gerekçesinde M.Kemal:”Bu serveti yine inkılabın derinleşip kökleşmesinde ve milli gidişin ileri hamlelerle kuvvetlendirilmesinde tayin buyuracakları kayitler altında tasarruf edilmek üzere reisi bulundukları Cumhuriyet halk fırkasına(CHP’ye) vasiyet tarikile bırakmak arzusundadırlar.” yazar.

Yani M.Kemal bu kanunu, servetini Millete değil; CHP’ye bağışlayabilmek için çıkarttırmıştır. Nitekim mezkur kanunun Mecliste kabul edilmesinin hemen ertesi günü bu karar, M.Kemal’in gazetesi “Hakimiyet-i Milliye”de çıkan bir haberde de bu şekilde duyurulmuştur: “Büyük Gazi’miz Servetinin Hepsini Fırkasına (Partisine/CHP’ye) Bırakıyor.”

Kanun ve haber 1933 yılına ait.

M.Kemal 1927’de Nutuk’u yazarken bile böyle düşünüyordu.1927 (CHP) Büyük Kongresi’nde malını mülkünü CHP’ye bağışlayacağını açıklamıştı.“Gazi Hazretleri Emlakını Fırkaya (Partiye) Verdi” başlığıyla verilen bir haber şöyleydi: “Bundan başka Efendiler; vaktiyle Ankaralı hemşehrilerim tarafından bana hediye edilüb el-yevm ikamet etmekte bulunduğum Çankaya’daki ev ile Bursa, Trabzon,Erzurum, Antalya, Konya, İzmir’de bana hediye edilen evlerle Ankara’da satın aldığım bir kısım arazi vardır ki bunların hepsi fırkamındır (partimindir).”

Hani Millete bağışlamak istiyordu? Durun, turbun büyüğü daha heybeden çıkmadı. M.Kemal, CHP’ye bağışladığı mülkler arasında Ankaralıların kendisine hediye ettiği Çankaya köşkünü de zikrediyor. Halbuki bundan 6 yıl önce 31.5.1921’de kendi gazetesi Hakimiyet-i Milliyede çıkan “Milli Orduya Teberru (bağış)” başlıklı haberde, M.Kemal’in bu köşkü “Milli Orduya” bağışladığı yazıyordu ama tapu devredilmedi. Yani 1921’de “Orduya bağışlıyorum” dediği köşkü 1938’de CHP’ye bıraktı.CHP de Devlete yani Millete geri SATTI!Üstelik yolsuzlukla kıymetini olduğundan fazla göstererek.

Zaten Tek Parti dönemi ve iktidarda CHP var. Satan CHP Başkanı İnönü, alan Cumhurbaşkanı İnönü. Yaşasın ATAM!.

31.5.1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye’deki haber: “M. Kemal Paşa Hazretleri, Ankaralılar’ın kendilerine hediye ettikleri köşkü Milli Ordu’ya terk ve teberru buyurmuşlardır.”

Yani tapuyu devretmedi. CHP’ye bıraktı. CHP de Millete SATTI.

K. Çandarlıoğlu

%d blogcu bunu beğendi: