Atatürk Büyük Taarruz’u İngiliz General ile birlikte mi yönetti?

MUSTAFA KEMAL VE İNGİLİZ GENERAL TOWNSHEND, BÜYÜK
TAARRUZU KOCATEPE’DEN BERABER YÖNETTİLER

İngiliz istihbaratı ve ordusu Mustafa Kemal’in yanındaydı. “Osmanlı İmparatorluğu’nu yıksa yıksa Mustafa Kemal yıkar” diye düşünüyor ve Yunan’a karşı onu destekliyorlardı. Kut-ül Amare “kahramanı” Townshend, cepheye geldi ve savaş planlarını Mustafa Kemal ile birlikte yaptılar.


26 Ağustos 1922. Bu fotoğrafı geçen yıl buldum. Bu fotoğraf, tarihi değiştirecek bir fotoğraf: Başkumandan Mustafa Kemal ve Kazım Paşa (Özalp) cepheye çıplak gözle bakarken, İngiliz General, Türk ve Yunan birliklerinin hareketlerini sahra dürbünüyle izliyor. Biraz sonra gördüklerini ve ne yapılması gerektiğini Mustafa Kemal’e bildirecek… Bu ekibi uzandığı yerden seyreden subay ise muhtemelen Fransız Askeri Ataşesi Albay Mösyö Moujen… Aradan 100 yıl geçti. Ama tarihimiz hala bilinmeyenlerle dolu. İngiliz General Townshend muamması da bunlardan biri.


Not: Mustafa Kemal, Nutuk’ta, savaş planlarını General Townshend ile beraber yaptıklarını açık açık yazmıştır. Burada yeni olan Kocatepe fotoğrafı…


Kaynak: Mustafa Kemal, Nutuk, Sayfa 396. Dorlion Yayınları, baskı 2019, İstanbul…

İngiliz General Townshend Büyük Taarruz’da neden bize destek oldu?