Atatürk döneminde dışardan borç alındı mı?

Atatürk döneminde hiç borç alınmadan onlarca fabrika kuruldu gibi komik kemalist yalanlarına inanmayın. Dış ülkelerden alınan kredileri, borçlanmaları, ve bu borçları kimin ödediğini okuyun öğrenin.

Duydunuz mu?

CHP’nin 1938de İngiltere’den aldığı 16 MILYON STERLİNK BORCU Demokrat Parti ödemiş, son taksidi 1961’de ödenecekmiş
O zaman Atatürk devrinde hiç dış borç alınmadı efsanesi çöker ve Osmanlı’dan kalan borcu ödedik diyen CHP de DP’ye borç bıraktığı ortaya çıkar

CHP devrinde dışarıdan tek kuruş borç alınmamıştı diyenler utanır mı acaba?
Buyrun
1940 Ocak ayında
İngiltere’den 15 milyon sterlin karşılığı 55 ton külçe altın borç almışız
Suriye yoluyla özel trenle getirilmiş

Hangi devirde ödendi diye soran yok tabii
Menderes ödedi bu borçları.

Yaşasıııınnn!

Rusya bize 16 milyon liralık kredi açıyor. Dışarıdan tek kuruş borç almadan 48 fabrika yapmıştık değil mi?

Cumhuriyet, 8 Mayıs 1932

M. Kemal döneminde alınan dış borçları Şevket Süreyya Aydemir toplu olarak bir dipnotta vermiş!

1930 yılında ABD’den1934 yılında Sovyetler Birliği’nden1938 yılında İngiltere’den borç alınmıştı diyor açık açık kemalistler kendi tarihlerinden bihaber.

İkinci Adam, c.2, s.132

Bunlar da borçlanmak için gazetelerde çıkan diğer kredi haberleri.

14 Haziran 1930 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) 10 milyon dolar borç alınmıştır.[1]

1932 yılında ise Rusya’dan 8 milyon dolarlık kredi alınmıştır.[2]

Hatta 1930’lu yıllarda Türk ekonomisi dış ticaret bakımından yarı yarıya Almanya’ya bağımlıdır. Almanya “cliring” sistemiyle Türk ithal ve ihraç ürünlerinin yüzde 40’ından fazlasını temsil ediyordu. Prof. Tezel’e göre, “Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde Türkiye’nin dış ticareti bir ülkeye bu kadar bağımlı olmamıştı.”[3]

Nitekim Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, ekonomide “Almanya’ya bağımlı” olduklarını Ingiliz Büyükelçisi Percy Loraine’e itiraf etmişti.[4]

O yıllarda Almanya’dan 150 milyon mark kredi alınmıştır.[5]

Ayrıca Lozanda, 1914’te 2 savaş gemisi için ödediği 5 milyon sterlin parayı geri talep etmeyeceğini kabul ettik. Deutche Bank’ta el konulan 6 milyon Osmanlı altınından da vazgeçtik. Halbuki M.Kemal birkaç sene sonra İngiltere’den 16mil Sterlin borç kredi alacaktı.

İngiltere, Kral 8’inci Edward’ın Türkiye’yi ziyaret edip M. Kemal Atatürk’le görüşmesinden 1,5 yıl sonra Mayıs 1938’de Türkiye’ye 16 milyon sterlin kredi açtı.[6]

Kaynaklar:

[1] Memduh Yaşa, Devlet Borçları, 3. Baskı, Istanbul 1981, sayfa 70.

[2] Şu kaynağa bakılabilir: Haluk Ülman-Oral Sander, Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler, 2, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 1972, cild 27, no 1, sayfa 16.Ayrıca bakınız; Ali Coşkun, “Cumhuriyetin Ilk Yıllarında Türkiye Ekonomisi”, Atatürkçü Düşünce Dergisi, sayı 4, Kasım 2003, sayfa 76.– Erel Tellal, “1923-1939 SSCB’yle İlişkiler”, Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 15. Baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul 2009, cild 1, sayfa 319, 320.

[3] Yahya Sezai Tezel, 1923-1938 Döneminde Türkiye’nin Dış Iktisadi Ilişkileri, ITBA Mezunları Derneği, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle ilgili Sorunlar Sempozyumu, 14-17 Ocak 1977, Istanbul 1977, sayfa 205.

[4] Hikmet Özdemir, Atatürk ve Ingiltere, The British Council, Ankara, sayfa 66.

[5] Ludmila Jivkova, Ingiliz-Türk Ilişkileri, 1933-1939, Habora Kitabe Yayınları, Istanbul 1978, sayfa 158 – 162.Ayrıca bakınız; TBMM Zabıt Ceridesi, cild 27, Içtima 1, 1 Kasım 1938, sayfa 7.

6] Açılan bu kredi ve M. Kemal Atatürk’ün Ingilizler’le ittifak yapmayı istediği ile ilgili ayrıntılı bilgi ve Ingiliz Dışişleri arşivindeki belgeler için bakınız; Hikmet Özdemir, Atatürk ve Ingiltere, The British Council, Ankara, özellikle sayfa 43 – 183.Ayrıca bakınız; TBMM Zabıt Ceridesi, cild 27, Içtima 1, 1 Kasım 1938, sayfa 7.m 1938, sayfa 7.

Alıntılar:

M.Armağan ve Belgelerle gerçek tarih