Atatürk’ün Balıkesir hutbesindeki çelişkiler (!)

 

Kemalistler tarafından7 Şubat 1923’te Balıkesir’de M. Kemal “ilk ve tek” hutbe okuyan cumhurbaşkanı olarak bilinir.

Kaldı ki o tarih ne yazık Cuma gününe gelmiyor. Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü de hutbe olmaz. O tarihte  M. Kemal Cumhurbaşkanı bile değildi. Ilk cumhurbaşkanlığı seçimi 29 Ekim 1923 yılında gerçekleştirilmiştir.

Adı geçen Balıkesir Hutbesinden birkaç çelişki ;

“Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.”

Temel nizamın Kur’an’daki açık ve kesin hükümler olduğunu söylüyor, o halde neden bayrağı Haç olan Isviçre’den medeni, Diktatör Hitler’in Nazi Almanya’sından borçlar/ticaret ve Diktatör Mussolini’nin faşist İtalya’sından ceza kanunlarını temel nizam olarak müslüman millete dayatıyor??
Burada açıkça tenakuz var? Demekki M. Kemal bu konuşmasında samimi değildi.

Bir paragraf daha:

“Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri  dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.”

Madem Camiler din ve dünya işinin konuşulması gereken yerdir, o halde neden din ve dünya/devlet işlerini ayırdı? Peki neden Camiler için kapatma kanunu çıkarılıp, 19 Şubat 1932 tarihinde “Halkevleri” kuruldu?

Neden camiler ahıra çevrildi, yıkılıp döküldü ve çıkarılan kararnamelerle birer birer satıldı ? O halde neden bir daha bu konuşmadan sonra Camiye giderek din ve dünya işleri hakkında bir konuşma yapmadı? Bu sorular cevapsız kalmaya mahkumdur herhalde… Gördüğünüz gibi çelişki üstüne çelişki.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: