Atatürk’ün mal varlığı 1

Anadolu tarih sahnesinde 20-30 sene aktif olarak görev yapan ve Anadolu’da akrabaları dahi olmayan Atatürk’ün bu kadar mal varlığı nereden gelebilir ki?

Tarlada karga kovalayan M.Kemal Osmanlı’yı yıktıktan sonra Türkiye’nin en zenginlerinden oldu.

Buna mukabil “vatanı sattığı” iddia edilen Sultan Vahideddin ise ilaçlarını dahi alamayacak kadar yoksul bir şekilde gözlerini hayata yumdu.

Şimdi Selanikli Mustafa Kemal’in mal varlığına bir göz atalım.

MEVCUT ARAZİLER:
a) 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri.
b) 700 dönüm fidanlık, buralarda meyveli meyvesiz muhtelif yaşlarda ve çeşitlerde 650.000 fidan vardır.
c) 400 dönüm Amerikan asma fidanlığı. Burada 560.000 kök bağ çubuğu vardır.
d) 220 dönüm bağ. Burada 88.000 adet bağ çubuğu vardır.
e) 370 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeye elverişli bahçe
f) 220 dönüm 6.600 ağaçlı zeytinlik
g) 27 dönüm 1.654 ağaçlı portakallık
h) 15 dönüm kuşkonmazlık
i) 100 dönüm park ve bahçe
k) 2.650 dönüm çayır ve yoncalık.
l) 1.450 dönüm yeni tesis edilmiş orman. m) 148.000 dönüm ziraata elverişli arazi ve meralar. Yekûn: 154.720 dönüm arazi.

BINA VE TESISAT:
a) 45 adet büyük ve küçük idare binası ve ikametgâh, bütün mefruşat ve demirbaşlarıyla beraber.
b) 7 adet 15.000 başkoyunluk ağıl.
c) 6 adet Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandıralar.
d) 8 adet at ve sığırlara mahsus ahır.
e) 7 adet umumi ambar.
f) 4 adet hangar ve sundurma.
g) 4 adet lokanta, gazino ve eğlence yerleri, lunapark,
i) 2 adet çeşitli imalat yapan fırın.
k) 2 adet çiçek ve tezyinat (süsleme) nebatı yetiştirmeye mahsus yer.
Yekûn (Toplam) : 51 bina.

FABRİKA VE İMALATHANELER:
a) Bira Fabrikası:
Senede 7.000 hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette, bütün müştemilatıyla ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber.
b) Malt Fabrikası:
Senede 7.000 hektolitre biraya kâfi gelebilecek miktarda malt imaline kabiliyetli, bütün
müştemilatı ve işletme levazımı ile beraber.
c) Buz Fabrikası:
Günde dört ton buz yapma kabiliyetinde, bütün müştemilatı ve işletme levazımı ile beraber.
d) Soda ve Gazoz Fabrikası:
Günde 3.000 şişe soda ve gazoz yapma kabiliyetinde bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
e) Deri Fabrikası:
Senede 14.000 çeşitli deri imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
f) Ziraat Aletleri ve Demir Fabrikası:
g) Biri Ankara’da diğeri Yalova’da olmak üzere iki modern süt fabrikası: Her ikisi günde ayrı ayrı 15.000 litre pastörize süt ve 1.000 kilo tereyağı işlemek kabiliyetindedir. Bunlar da bütün müştemilat ve işletme levazımı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
h) Biri Ankara’da diğeri Yalova’da iki yoğurt imalathanesi.
i) Şarap imalathanesi:
Yılda 80.000 litre şarap imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
k) Iki taşlı elektrikle işler bir değirmen bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
L) Istanbul’da bulunan bir çelik fabrikasının yüzde kırk hissesi.
m) Biri Orman Çiftliğinin, biri Tekir Çiftliğinin olmak üzere her biri 15’er bin teneke beyazpeynir, 600 teneke tuzlu yağ yapmaya elverişli iki imalathane, bütün işletme levazımatı ile beraber.

UMUMÎ TESISAT:
a) Biri Ankara’da diğeri Yalova’da kurulu iki tavuk çiftliği.
b) Yalova’daki çiftliklerde iki hususi iskele ve liman tesisatı.
c) Üçü Ankara’da ve ikisi Istanbul’da beş satış mağazasının bütün tesisat ve demirbaşları.
d) Orman Çiftliğinde:
Hususi sulama tesisatı, kanalizasyon, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton köprüler, hususi yollar, içme su tevziatı şebekesi.
Yalova Çiftliklerinde:
Hususi su tesisatı, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton köprüler ve yollar.
Silifke Tekir Çiftliğinde:
Hususi sulama tesisatı, beton köprüler.
e) Orman Çiftliğinde:
Kurulu çiftlik müzesi ve ufak mikyasta hayvanat bahçesi tesisatı, bunların işletme levazımı ve bütün demirbaşları.

CANLI UMUMİ DEMİRBAŞ:
a) 13.000 başkoyun. Kıvırcık, Merinos, Karagül, Karaman ırklarıyla bunların melezleri.
b) 443 başsığır. Simental, Hollanda, Kırım, Jersey, Gören sey, Halep yerli ırklarıyla bunların melezleri, yeni üretilen Orman ve Tekir cinsleri.
c) 69 baş Ingiliz, Arap, Macar, yerli ve bunların melezleri, koşum ve binek atları. 58 çoban merkebi.
d) 2.450 ba tavuk Legorn, Rodayland ve yerli ırklar.

UMUMİ CANSIZ DEMİRBAŞ:
a) 16 adet traktör, 13 adet harman ve biçerdöver makinesi ve bilcümle ziraat işlerini görmekte bulunan ziraat alet ve edevatının tamamı.
b) 35 tonluk bir adet deniz motoru, Yoluva Çiftliğinde.
c) 5 adet çiftliklerin nakliye işlerinde çalıştırılan kamyon ve kamyonet.
d) 2 adet çiftliklerin umumi servislerinde çalıştırılan binek otomobili.
e) 19 adet çiftliklerin umumi servislerinde çalıştırılan binek ve yük arabası.

KAYNAKLAR:
– Abdi Ipekçi, Inönü Atatürk’ü Anlatıyor (Cem yayınevi, Istanbul 1967) sayfa 39 (Dipnot olarak)
– Mazhar Leventoğlu, Atatürk’ün Vasiyeti, zikreden: F. Naci, Atatürk’ün temel görüşleri, sayfa 72 (Dipnot olarak)
– Ismail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi (Can Yayınları 17. basım: Istanbul 2007) sayfa 262, 263, 264, 265, 266
NOT: Bu konu, Hilafet ve Şeriat için Hindistanlı müslümanlar tarafından gönderilen paralar ile Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa’nın Türk uyruğuna girmesi münasebetiyle bağışladıgı paraların akıbetini açıkca gösteriyor

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: