Bildikleri halde inkar edenler

Yahûdîler ellerinde bulunan ve “Sizi âhir zaman peygamberi kurtaracaktır” diyen Tevrat’ı, Allah’ın Hz. Musa’ya indirdiği kitaptır diye tasdik eden Kur’ân-ı Kerîm geldiği zaman onu inkâra kalkıştılar. Halbuki Yahûdîler bundan önce müşriklere bunun geleceğinden bahsediyorlar ve bu sayede onlara karşı fütuhat talebinde bulunuyorlardı:
“İlâhî! Tevrat’ta vasıflarını bulduğumuz âhir zaman peygamberiyle bize nusret İhsan eyle” diye duâ ve yardım talep ediyorlar ve müşriklere: “Bizim söylediğimizi tasdik ederek çıkacak olan peygamberin zamanı geldi, gölgesi bastı, biz onunla beraber sizi Âd ve İrem (kavimleri) gibi katledeceğiz.” diyorlardı.

Fakat o bildikleri, insanlık âlemine er geç şeref vereceğine inandıkları, o yüce Peygamber ve o Kitâb-ı Kerîm gelip kendilerini İslâm dînine davet edince, sırf hasetlerinden ve makamlarını kaybedecekleri endişesinden dolayı onu inkâr ettiler. O yüce Peygamberi ve O’na inen Kur’ân-ı Kerîm’i inkâra cür’et gösterdiler. Allâhü Teâlâ’nın laneti bütün kâfirler üzerinedir. Artık o münkirler de bu lanetten kendilerini kurtaramayacaklarını düşünsünler.

(Bakara Sûresi, âyet 89’un tefsirinden)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: