Çöl Aslanı Ömer Muhtar

Lozan’ı Hiçbir Zaman Tanımadı. Kimin Toprağını Kime Veriyorsunuz…? Diyerek1931 Yılında ESiR Düşüp iDAM Edilene Kadar…İTALYA İle Savaşa Devam Etti…

OSMANLI’NIN NE ÇOK TOPRAĞI VARMIŞ… VER VER BiTMiYOR…MUSUL KERKüK-ü iNGiLiZ-LERE BIRAKANMUSTAFA KEMAL VE iSMET iNöNüLOZAN-DA LiBYA’YI-DA iTALYA’YA BIRAKTI

Fotoğraf:Italya-ya ve Lozan’a Savaş Açan Libya Lideri Çöl Arslanı Ömer Muhtar… Lozan Sever Mustafa Kemal 5 Haziran 1923.

24 Temmuz 1923 Tarihli Lozan Andlaşması’nın İmza Edilmesine 1 Ay 20 Gün Var. Ama… İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan Ve Ankara Hükümeti, Osmanlı Topraklarını Paylaştılar Bile. O Günlerde Mustafa Kemal Meclis Reisiİsmet Bey () Hariciye Nazırı’dıydı… Ne Yaptılarsa Beraber Yaptılar. Osmanlı Topraklarının Tamamı Lozan’da Müzakere Masasındaydı…

__LOZAN Andlaşması Madde 22 __ -TüRKiYE -__27 Maddenin Genel Hükümlerini Bozmamak Koşulu İle, 18 Ekim 1912 Günlü Lozan Andlaşması Ve Ona ilişkin Bağıtlar Gereğince Her-ne Nitelikte Olursa Olsun, Trablusgarp (LiBYA) Üzerinde Sahip Olmuş Bulunduğu Tüm Hak Ve Ayrıcalıkların Kesinlikle Kaldırılmış Olmasını Tanıdığını Açıklar….

Madde 29 —

Trablusgarp Ve Bingazi (LiBYA) Halkı Türkiye’de Öteki İtalyan Uyruklarına Uygulanan Rejimin Her BakımdanTıpkısına Bağlı Olacaktır…(YANi: Libyalılar Artık ANKARA İçin iTALYAN Vatandaşıdır. Ama İhanete Uğradığını Anlayan Ömer Muhtar, LOZAN-ı Tanımayacak Ve İtalyanlara Karşı Savaşa Devam Edecektir…)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: