Devletin dini İslamdır hükmü anayasadan çıkarıldı

Kendi topraklarını savaşarak geri alan % 90’ı müslüman olan bu ülkede İslamiyet kimi neden rahatsız ediyor ki anayasadan o hüküm çıkartılıyor ?

10 Nisan 1928 tarihinde yapılan değişiklikle Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan “Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır” hükmü çıkarılmıştır.[6]

Böylelikle İslam hükümleri ile yönetilmemiz engelledi.

Yani Allah’ın indirdikleri ile hükmedilmesi engellendi.

Üstelik “…Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları…”[7] diyenler de belliyken ;

Bakalım Allah Kuran’da ne buyuruyor:

Casiye Suresi
18 – “Sonra (Ey Rasulüm) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.”

Maide Suresi
44 – “(…) İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”

Kaynaklar :
[6] Türkiye Büyük millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 3, İctima 1, Cild 3.
[7] M. Kemal Atatürk, Türkiye Büyük millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre: 5, Ictima 3, Cild 20, Birinci inikad 1 – XI – 1937 Pazartesi, Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, i: 1, 1-11-1937 Cild 1.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: