Hasta adam (!) Osmanlı’dan Hollanda’ya yardım

Avrupa tarafından “Hasta Adam” olarak adlandırılan Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu zor zamanlara rağmen yardım elini uzatmaktan geri durmuyor, yardım dileyen herkesin imdadına yetişiyordu. Yardım edilen bu ülkeler arasında Hollanda da bulunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde bulunan 1916 tarihli belgeye* göre sel felaketine uğrayan Hollanda’nın yardımına Osmanlı Devleti koşmuştur. Belgede, Hollandalı sel mağdurlarına “Masarıf-ı fevkalede” fonundan yardım yapılacağı belirtilmiştir.Osmanlıdan Hollandaya yardım
Yapılan yardım karşısında dönemin Hollanda kraliçesi adına da Hollanda dışişleri bakanlığı, İstanbul’daki elçisine Osmanlı hükümetine teşekkür edilmesini öngören bir telgraf iletmiştir. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılan telgrafta, Hollanda’nın İstanbul Sefiri Van Der Does de Willebois’a hitaben, “Buradaki Türk Elçisi, hükümeti adına, su baskınlarında zarar görenler için 2.387,90 florini banka hesabına yatırmıştır. Elçi Nusret (Sadiullah) Bey’e, kraliçenin hükümeti adına hemen teşekkürlerimi bildirdim. Fakat bunun yanında sizin de ilk fırsatta Bab-ı Ali’ye giderek bu yapılan yardımın çok makbule geçtiğini iletmenizde fayda var” denmiştir.

KAYNAK: “Meclis-i Vükela Müzakerelerine Özel Zabıtnâme 24 Rebiülevvel 1334/30 Ocak 1916 Kararı” yazılı belge

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir