Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır sözü de yalan

Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’na katılmadı. Haliyle savaşın hiçbir anında “Hatt-ı müdafaa yoktur. Sath-ı müdafaa vardır” demedi, sözlü veya yazılı emir de vermedi.

“ATATÜRK, HATTI MÜDAFAA YOKTUR. SATHI MÜDAFAA VARDIR. O SATIH BÜTÜN VATANDIR” DEMİŞ Mİ?


Fotoğraf: Mustafa Kemal, savaş kazanıldıktan sonra geldiği Duatepe’de, elinde opera dürbünü, Sakarya Savaşı’nı yönetiyormuş gibi yaparken…

12 Ağustos’ta attan düşerek savaş dışı kalan Başkumandan Mustafa Kemal, kaburgası kırıldığı için o günleri Ankara’da geçirdi. 22 Ağustos’ta başlayan savaştan / cepheden uzak durdu. Ama, güya Paşa, Fevzi Paşa’yı bile atlayarak, cephenin güney kanadı çökerken, o güne kadar duyulmamış ve görülmemiş bir emir vermiş. “Kimse geri çekilmeyecek” demiş. Bunun üzerine birlikler, sağından solundan geçen ve arkasına dolanan Yunan askerlerine aldırmadan savaşmış ve düşmanı yenmiş. Masala bakar mısınız?

Oysa Mustafa Kemal, yılmıştı. Ve bütün planları kaçmak üzerineydi. Zaten bu yüzden önce Ankara’nın boşaltılması emrini verdi. Zaten sonra da Ordu’ya geri çekilme emrini verecektir. Ne savaşması? Fevzi Paşa bu emri sümen altı etmese / saklamasa, Meclis Ordusu, Kastamonu’ya geri çekilecek ve Sakarya Savaşı’ndan mağlup ayrılmış olacaktı. Ankara düşecekti. Fevzi Paşa’nın sakladığı bu emirde Mustafa Kemal Ordu’ya “Geri çekilin” diyor. Yani açıkça “Ey askerler kaçın…” Eeee… Peki, bu “Hattı müdafaa yoktur” lafları nereden çıktı? Bütün planlarını kaçmak üzerine kuran Mustafa Kemal Paşa, orduyu ateşleyen ve dünya harp tarihinde görülmemiş bir taktik ifade eden o sözü dedi mi?

Dediyse nerede dedi? Ne zaman dedi?


Ortada yazılı bir belge yok. Kimse belge gösteremiyor. Böyle olunca ortalık Kemalist palavracılara kalıyor. Yalanın bini bir para. Mesela; Şu Çılgın Türkler’in yazarı Turgut Özakman, tarih falan vermiyor. “Alagöz’de, cephe karargahında söyledi” diyor. Haymana Gazetesi’ne göre Mustafa Kemal o tumturaklı sözleri, “Haymana’da söyledi”… Her kafadan bir ses çıkıyor.


Bunlar düpedüz yalan. Tamamı yalan. Hatta, Savaş tarihinde böyle yalan görülmemiştir.


Önce, Mustafa Kemal’in, “Hattı Müdafaa…” diye başlayan o laflarını okuyalım. Nerede dediğini daha sonra bulacağız:
“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın, her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her cüz’-i tâm, bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük her cüz’-i tâm, ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki cüz’-i tâmın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüz’-i tâmlar, ona tâbi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur”


Mustafa Kemal 19 Eylül 1921’de Meclis’te iki konuşma yapıyor. İlki, uzun olanı Sakarya Savaşı üzerine. Savaşın tamamını / Fevzi Paşa’dan öğrendiklerini anlatıyor. İkincisi, kısa olanı, teşekkür konuşması. Mareşal yapıldığı için Meclis’e saygılarını sunuyor. “Hattı müdafaa…” diye başlayan cümleler bu iki konuşmada da yok. Cephede söylemiş olsaydı, Meclis’te de tekrar ederdi. Çünkü çok felsefi ve bir o kadar da şiirsel cümleler. Hani avcı çırağı, vurduğu tilkinin kuyruğu için “Hiç mi yoktu be usta?” demiş ya… O hesap.. “Hattı müdafaa diye başlayan o cümleleri hiç mi demedi be usta?” derseniz… Cevabım, “dedi” olacak. Dedi ama Sakarya Savaşı sırasında değil. 6 yıl sonra 15 Ekim 1927 tarihinde CHP kongresinde Nutuk adlı kitabını partililere okurken dedi. Mustafa Kemal, Sakarya savaşını 6 yıl düşünmüş düşünmüş ve “Tamam” demiş olmalı. “Biz bu savaşı böyle kazandık. Ben kazandırdım. Ben kazandırdım. Ben kazandırdım. Ben kazandırdım” Nutuk’a yazdı ve CHP’lilere söyledi. Savaştan 6 yıl sonra. Ne palavra ama…


İşte burada devreye tarihçi kılığındaki soytarılar girdi. 15 Ekim 1927’de söylenmiş lafları alarak bunu Sakarya Savaşı’na monte ettiler. Şimdi ne zaman Sakarya Savaşı’ndan bahsedilse “Hattı müdafaa yoktur” diye başlıyorlar. Ahlaksızlar..

*Yaşar GÖREN
Kaynaklar:.
. Nutuk/12. bölüm / Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır.
. http://www.anitkabir.org/…/sakarya-meydan-muharebesi-ve-mut…
. http://atam.gov.tr/wp-content/…/S%C3%96YLEV-ORJ%C4%B0NAL.pdf
. http://www.haymanagazetesi.org/index.php…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir