İngiliz casusu Cemaleddin Efgani

Sinsi bir Türk, İslâm ve Ehl-i Sünnet düşmanı…
İran’da doğduğu halde Afganistan’lı olduğu zannı vermek için ” Efgani ” adını kullanan çok tehlikeli bir isim.

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun ” Su katıksız İngiliz casusudur, su katıksız masondur, hiçbir münakaşaya ve mücadele mahal olmayacak şekilde Ehl-i Sünnet âlimlerinin gavurdur ” dediği Cemaleddin Efgani…

İslam içinde İngiliz propagandasıyla reform hareketlerinin önderliğini İslâm âlimi görünümlü olan bu adam yapmıştı.

Kendisini İstanbul’da ve İslâm ülkelerinde Afganlı olarak tanıtmıştı. Afganistan’da ise İstanbul’lu bir seyid olarak tanıtıyordu. Oysa bir İranlı idi. Sünni bir Müslüman olarak görülüyordu, oysa Şii idi.

1. dereceden masondu…
Hatta masonluğun Allah’ı inkâr eden şubesindendi. Masonluğa Mısır’da İngiliz ikinci konsolusu aracılığıyla girmişdi.

Günümüze kadar ” Modern İslâm ” , İslâm’da Reform ” gibi terimleri kullananların baş tacı olmuştur.

1870′ de İstanbul’a gelmiş ve ” İstibdat, Hürriyet ve Meşrutiyet ” gibi ilgi çekici söylemleri ile bazı fikir ve din adamları ile Jön Türkleri etkilemiştir.

Peygamberliğin bir sanat olduğunu ve İslâm’ın ilmi ilerlemeye engel olduğunu iddia etmişti.

Prof. Dr.Ahmed Şimşirgil onun için “İngilizlerin İslâm birliğini parçaladığı 19. asrın ikinci yarısında kullandıkları en mühim isimdi. İrtibat kurduğu her kişi Abdülhamid Han’a düşman kesiliyordu. Onun tedrisatından geçenler de Abdülhamid Han düşmanlığı zirve yapmıştı.” diyor.

Mesela Abdülhamid Han’a düşmanlığı bizleri şaşırtan M.Akif Ersoy’un kahramanları Muhammed Abduh ve Cemaleddin Efgani idi.

Ayrıca Prof.Dr. Ahmed Şimşirgil ” Cemaleddin Efgani’yi anlamak, Abdülhamid Han’ı anlamak olacaktır “şeklinde bir teşhiste daha bulunuyor.

Abdülhamid Han, istihbaratı ile Efgani’nin İngilizlere çalıştığını öğrenmişti. Gittiği yerlerde ırkçılığı yayıyordu. İslâm’ın geri kalmasının sebebi olarak milliyeti ihmal etmesine bağlıyordu.

Cemaleddin Efgani, Abdülhamid Han devrinde Müslümanları en çok etkileyen ve Osmanlı’ya karşı Müslümanları ayaklandıran bir kişiliğe sahipti.

Ahmed Şimsirgil hocanın çok dikkat çekici bir cümlesi ile son noktayı koyuyorum :
“Abdülhamid Han döneminin Fetösü, Cemaleddin Efgani idi. Bu adamın iyi bilinmesi lazım.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir