İngilizler Hindistan halkına neler yaptı?

İngilizler 1877’de, Osmanlı-Rus Harbi sırasında Hindistan’ı İngiltere Krallığına bağlı bir devlet olarak ilân ettiler.

Meşhûr İskoç Mason Locasına kayıtlı Midhat Paşanın Osmânlı devletini harbe sokması, İslâmiyete yaptığı zararların en büyüğü oldu. Sultân Abdülaziz Hân’ı şehîd ettirmesi de, İngilizlere yaradı.

İngilizler, kendi yetiştirdikleri adamları Osmanlı Devleti’nde kıymetli mevkilere getirmişlerdi. Bu devlet adamları, ismi Osmânlı; fikri ve zikri İngiliz idiler! Bunların en meşhûrlarından Mustafa Reşîd Paşa son sadrazamlığında, altı günlük sadrazam iken, 28.10.1857’de İngilizlerin Hindistan Müslümanlarına yaptığı büyük Delhi Katliâmını tebrîk etti. Daha önce de, Hindistân’daki İngiliz zulmüne karşı ayaklanan Müslümanları bastırmak için, İngiltere’den gelen yardımın Mısır’dan geçirilmesi için Osmanlılardan izin istediler. Bu izin de, yine masonlar vâsıtası ile verildi. Hindistan’da İngilizler yeni mektepler açmadıkları gibi, İslâm dîninin temeli ve en bâriz vasfı olan bütün medrese ve sıbyan mekteplerini de kapatmışlar, halka liderlik yapabilecek bütün âlimleri ve din adamlarını şehîd etmişlerdir. Hatta, talebeleri bile katletmişlerdir.

Burada 1971 senesinde Hind ve Pâkistân’ı ziyâret eden bir ahbâbımız, karşılaştığı küçük bir hâtırasını şöyle naklediyor: “Hindistân’da, Serhend şehrindeki imâm-ı Rabbânî’nin ve diğer evliyânın (kaddesallahü sirreh) kabr-i şerîflerini ziyâretten sonra Pânipüt şehrine, oradan da Delhî’ye gittim. Pânipüt’ün en büyük câmiinde cuma namazını edâ ettikten sonra, imâm bizi misâfir edip, evine götürdü. Yolda kalın bir zincirle halkalarından kilitlenmiş gayet büyük bir kapı gördüm. Üzerindeki kitâbeyi okuyunca, buranın bir sıbyân mektebi [ilkokul] olduğunu anladım ve imâm efendiye, bu kapının niçin kilitli olduğunu sordum. İmâm efendi, 1947’den beri kapalıdır. İngilizler Hindûları kışkırtarak Pânipüt’teki bütün Müslümanları kadın-erkek, ihtiyar-çocuk demeden katlettirdiler. Bu mektep, o günden beri kapalıdır. Bu zincir ve kilit bize, İngiliz zulmünü hatırlatır. Bizler buraya sonradan muhâcir olarak gelip yerleştik, dedi.”

İngilizler, hâkim oldukları bütün İslâm memleketlerinde yaptıkları gibi İslâm âlimlerini, İslâm kitaplarını, İslâm mekteplerini yok ettiler. Tam din câhili bir gençlik yetiştirdiler.

1834’te Kalküta’ya gelen meşhûr ingiliz Lord Macauley, Fârisî ve Arabî her türlü kitabın basılmasını ve yayılmasını, hattâ baskısına başlanılmış olanların bile baskısının durdurularak yasaklanmasını emretmiş ve İngilizler tarafından büyük destek görmüştür. Bu zulümleri de, Müslümanların hâkim olduğu yerlerde, bilhassa Bengal’de titizlikle tatbik edilmiştir.

Hasan Yavaş – 09.11.2022

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: