İzmir Marşı diye bir marş yok

İzmir Marşı dedikleri marş Milli Mücadele veya Cumhuriyet dönemi eseri değildir. Daha eskidir. İmparatorluk dönemine aittir, yani mehter marşı gibi bir Osmanlı marşıdır. Orijinal adı Kafkasya Marşıdır ve yazarı (1875-1950) Yılları arasında yaşamış İzzettin Humayi Elçioğlu’dur.

Kimdir bu İzzettin Humayi bey derseniz. Türk musikisi muallimi bestekar ve zakirbaşı. Zakirbaşı dergahlarda zikir esnasında söylenen ilahileri ve kasideleri söyleyen ve topluluğu yöneten ve zikrin çoşkuyla geçmesini sağlayan kişidir. Bunu yapan kişinin tasavvuf ve musikiyi çok iyi bilmesi gerekir.

İzzettin Humayi  İstanbul Fatih’te Nişanca mahallesinde doğdu. Babası, aynı semtteki Bülbülcüzade Tekkesi şeyhlerinden Hafız Ahmed Şemseddin, annesi Kamer Hanım’dır. İlk öğreniminden sonra girdiği Hırkaişerif’teki Atay Rüşdiyesi’ni bitirerek Çemberlitaş İdadisi’nde yani eskiden lise derecesindeki okullarda tahsiline devam etti. Oradan mezun olduktan sonra Dahiliye Nezareti, Adliye nezareti gibi yerlerde çalışmış Müslüman bir ailenin oğludur. 3 Ekim 1950 tarihinde Fatih’te vefat etti ve Edirnekapı surları dışındaki mezarlığa defnedildi.

Kafkas Marşı ise 1878-1919 yılları arasında geçen 41 yıllık Rus işgali altında kalmış Kars ve çevresi için 1918 yılında İzzettin Humayi bey tarafından yazılmış ve bestelenmiştir. Orijinal notası şöyledir:

Gerçekte İzmir Marşı diye bir marş yoktur. 1940-1950 Yılları arasında Rum asıllı besteci Zahariyadis Efendi tarafından notalarda sözlerde oynama yapılarak Atatürk’e uyarlanmış bir marş olmuştur. Bunu doğrulayan en önemli belge ise bu notanın Osmanlıca olması ve 1940-1950 yıllarında kesin yasak olması bunu net şekilde doğrulamaktadır. Atatürk 1938 yılında vefat ettiğine göre kemalistlerin burda da Atatürk’ü kullandıkları ortaya çıkıyor.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: