Kiralanan camilerde yüz kızartıcı işler yapıldı mı?

1953 YILINA GELİNDİĞİNDE DAHÎ 543 CÂMİNİN KİRADA OLDUĞU VE BU CÂMİLERDE YÜZ KIZARTICI İŞLER YAPILDIĞI MECLİS TUTANAKLARINA GEÇMİŞTİR.

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem
arkadaşlar, Cezmi Türk arkadaşımızın Evkaf ve diğer müessesatı hayriye veya âmme müesseseleri hakkındaki mütalâalarını dinlediniz. Bendeniz çok kısa konuşacağım. Evkafa ait bâzı yüz kızartıcı meseleleri size arzedeceğim. Evkaf Umum Müdürlüğünden sordum : Halen Evkafa ait cami ve mescit olarak kaç yüz gayrimenkulünüz kiraya verilmiştir?

Cevap : 543 cami kiraya verilmiştir. Pekâlâ bu camilerde ne işler görülmektedir?

Cevap : Kimisinde Halk Partisi teşkilâtı
oturmakta ve zaman zaman bunların içerisinde düğünler, sazlar ve eğlenceler yapılmaktadır.

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Yine cevap veriyorlar, kimisinde balıkçılar yatıp kalkmakta, balıkları da orada muhafaza etmektedirler. Kimisinde dericilik ve debagat işleri, kimisinde de, hayâ ediyorum, fuhuş icra edilmekte olduğu tespit edilen edilmiştir.

Kaynak: TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Cild 22, 76. Birleşim, 4 Mayıs 1953, Sayfa: 7

Kiralanan camilerde yüz kızartıcı işler yapıldı mı?” için bir yorum

  • 12 Ağustos 2022 tarihinde, saat 16:36
    Permalink

    1953 Menderes zamanı değil miydi ?

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: