M. Kemal gazilik ünvanını nasıl aldı?

Bu Çal Dağının düşmesi bütün ümitleri bitirdi. Yeniden Türk milletinin istikbali, hürriyeti, hayatı tehlikeye düştü, gidiyor. Artık hep ölü halindeyiz. Kimsede can kalmadı. Ağzımızı bıçak açmıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal umumî ric’at (geri çekilme) emri vermiş. Bu haber de geldi. Haber geldi, onun Arnavut ve hususî hizmetlerinde kullandığı yaveri Salih de cepheden geldi. Mustafa Kemal’in eşyalarını denk yaptı. Kaçıyorlar. Mustafa Kemal ata binmiş, sarhoşmuş. Düşmüş, kaburga kemiği de kırılmış. [1]

Mustafa Kemal Ankara’ya geldi. Büyük bir istikbal ile karşılandı. Tak-ı Zaferlerden geçti. O mühim müzakerede ne olduydu, şimdi ne oluyor? Binlerce insan öldü. Başkumandan olmak istemeyen, sonra da ric’at (geri çekilme) emri verip kaçmağa hazırlanan şan kazandı. Dünya bu!.. Mustafa Kemal şimdi döner dönmez, Meclis’ten gâzilik ünvanı ve dört milyon lira mükâfat istedi. Meb’uslar yine köpürdü. Nihayet gâziliği aldı. Fakat para vermediler. Ne yüz!.. Kendi kendine istiyor. Gâzilik hadi… Para ne olacak?.. Hem de dört milyon lira… Müthiş bir yekûn!.. [2]


Kaynaklar:

[1] Dr. Rıza Nur – Hayat ve Hatıratım, cild 3, sahîfe: 863-864

[2] Dr. Rıza Nur – Hayat ve Hatıratım, cild 3, sahîfe: 869

%d blogcu bunu beğendi: