M.Kemal heykele karşıydı, onun ölümünden sonra yaptırıldı yalanı

İlk Atatürk heykeli 3 Ekim 1926 tarihinde dikilmiştir. M. Kemal, heykelinin ilk dikilişi hakkında Istanbul Belediye Başkanı Muhiddin Bey’e teşekkür Telgrafı çekmiştir: (6 Ekim 1926)

İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) Muhiddin Beyefendiye,
– Muhterem İstanbul halkının ilk defa heykelimi rekzetmek (dikmek) suretiyle gösterdiği yüksek kadirşinaslıktan ve resm-i kuşat münasebetiyle hakkımda izhar buyurulan necip hissiyattan dolayı samimî teşekküratımı arzederim efendim.
İMZA
Reisicumhur Gazi M. Kemal [1]

İlk Atatürk heykeli hakkında malumat [2] :
Sarayburnu Atatürk Anıtı, Istanbul
YERİ: Istanbul, Sarayburnu Parkı
TARİHİ: 3 Ekim 1926
SANATÇISI: Heinrich KRIPPEL
MALİYETİ: 15.000 TL.
YAPIM YERI: Avusturya/Viyana, Vereinigte Metallwerk
ANIT
Malzeme: Heykel bronz, kaide mermer.
Boyutlar: Heykel yaklaşık 3 m., kaide 3 m.

Sarayburnu’ndaki heykeli aynı yıl Konya’ya, 1927’de Ankara’nın Ulus Meydanı’na, 1928’de Taksim Meydanı’na, 1930’da Kırklareli’ne, 1932’de İzmir’in Konak Meydanı’na ve Samsun’a dikilen heykeller ve anıtlar izledi. Heykeller ve anıtların sayısı kısa sürede çığ gibi büyüdü.

KAYNAKLAR:
[1] Vakit Gazetesi, 7 Ekim 1926.
Ayrıca bakınız; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, cild 4,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991, sayfa 575.
[2] Atatürk Araştırma Merkezi, Cumhuriyet Dönemi Anıt Heykelleri, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma, Ankara 2003,
sayfa 32,33.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir