M.Kemal’in halifelere hakareti

M. Kemal İstiklal Harbi sürecinde dinimizi ve hilafeti övmüştü” diyenler!
Peki bu sözler kime ait?
“Efendiler, bu pek büyük yenginin türlü etkenlerinin üstünde en önemlisi ve yücesi,Türk ulusunun bağılsız ve koşulsuz olarak egemenliğini eline almış olmasıdır.Bu olayın tarihimizde ve bütün cihanda ne büyük,ne verimle bir devrim olduğunu açıklamağa gerek görmem.Ulusumuzun uzun yüzyıllardanberi hanlar, hakanlar, sultanlar,halifeler elinde, onların baskı ve ezinci altında ne denli ezildiğini, onların açgözlülüklerini doyurma yolunda ne denli büyük yıkımlara ve yitiklere uğradığını düşünürsek, ulusumuzun egemenliğini eline almış olması olayının tüm ululuk ve önemi gözlerimizin önünde belirir. . .” (…)
“Türk ulusunun (yurdunda) tam anlamıyla efendi olarak yaşaması, ancak o, gereksiz ve anlamsız olduktan başka, varlıkları yalnızca zarar ve yıkım getiren o makamların ortadan kaldırılmasıyla olanaklı olabilirdi.”

Şu sözlerlede Fatih Sultan Mehmed gibi ülkeler feth eden Sultanlara ve millete hakaret ediyor: “Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, kuvvetlenmişler; bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş…”[2]

KAYNAKLAR:
[1] Atatürk’ün Söylev Demeçeri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., 1959, sayfa 173-182.
[2] Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk’ün Söylev ve Demeçeri I-III, Bugünkü dille yayına hazırlayanlar: Prof.Dr. Ali SEVİM, Prof.Dr. M.Akif TURAL, Prof

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: