MAHMUT ŞEVKET PAŞA

108 yıl önce (11 Haziran 1913) masonik ittihat terakki örgütü liderlerinden Mahmut Şevket Paşa, silahlı suikast sonucu öldürüldü.

İttihatçı Mahmud Şevket Paşa, Alliance Israelite Universelle (Evrensel Yahudi Birliği) okulunda öğrenim görmüştür.

“Eşitlik, ilericilik ve kardeşlik” gibi yaldızlı sloganların arkasına sığınarak ve Avrupa’daki siyonistlerin ajanı gibi çalışarak Osmanlı’nın içten yıkılışını kolaylaştıran ve Israil’in kuruluşuna zemin hazırlayan Jöntürk’lerin, İttihat ve Terakki’cilerin elebaşlarının hemen hemen tamamı Yahudi asıllıdır.

Bunların büyük kısmı, yahudi cemaatine bağlı, İbranice eğitim veren bu “Alliance Israelite Universelle” okullarında ders almışlardır.

“Alliance Israelite Universelle” okullarının hangi maksat ve programlarla çalıştığını ise Rıfat N. Bali’nin yayına hazırladığı Esther Benbassa ve Aron Rodrigue adlı Yahudi tarihçilerin yazdığı “Türkiye ve Balkan Yahudileri Tarihi kitabında detaylarıyla açıklanmaktadır.

Bu iki Yahudi tarihcinin itiraflarından da anlaşıldığı gibi, ülkemizde İslam’ı dışlayarak veya sadece aksesuar gibi kullanan “Türk Milliyetçiliği” kılıflı, ırkçılık ve din düşmanlığı da, yine aynı yahudi Alliance okullarının saçtığı kirli ve tehlikeli bir akımdır.

Selanik’ten, 31 Mart isyanını bastırmak bahanesiyle Istanbul’a gelen ve Sultan II. Abdülhamid Han’ı (Râhmetûllahi Âleyh) tahttan indiren “Hareket Ordusu”nda 700 Selânikli yahudinin oluşturduğu “Gönüllü Musevi Taburu” bulunmaktaydı.

“Hareket Ordusu”nun başına Hüseyin Hüsnü Paşa geçti. Kurmay Başkanı Yüzbaşı “M. Kamâl” idi. Hareket Ordusu, Ayastefanos’a (Yeşilköy) geldiğinde birliğin komutasını 3. Ordu Komutanı Mahmud Şevket Paşa ve kurmay başkanlığını Berlin’den gelen Binbaşı Enver aldı.


Mahmut Şevket Paşa, Cennet Mekân Sultân II.Abdûlhâmid Hân Hazretleri’nin tahttan indirilmesi ile sonuçlanan 31 Mart olayının baş aktörlerinden, Selânik’ten gelen hareket ordusunun komutanıdır.

Mahmud Şevket Paşa, Abdûlhâmid Hân hakkında “Yıldız burcunda ikamet eden Baykuş” ifadeleri ile hakaret etmiş ve “Allience Israelite Universelle” (Evrensel Yahudi Birliği) okulunda eğitim görmüştü

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: