Mason Mustafa Reşit Paşa’nın ihanetleri

Osmanlıda ilk borçlanmayı yapan, Tanzimat Fermanını kabul eden, Osmanlı Hariciye Nezaretini Londradan idare eden, ilk bilinen MASON Osmanlı Devlet adamıdır.

Mustafa Reşit Pâşa’nın Masonluğa geçişi öncelikle 1834’de ki Paris sefirliği ve müteakiben de 1836’da ki Londra sefirliği esnasında olmuştur. İlk bilinen Mason Osmanlı Devlet adamıdır.

Batılı fikir ve cereyanlardan muazzam etkilenen Reşit Paşa bu fikirlerini Hariciye Nazırı iken Sultan 2.Mahmut’un vefatı üzerine 3 Kasım 1839’da 17 yaşında Sultan 2.Abdulmecid zamanında Osmanlı Tarihinin en mühim kırılma anlarından biri olan Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı’ nı ilan etmiştir.

Yalnız bundan önce Tanzimat Fermanı kadar mühim bir icraatı daha vardır ki Koca Reşit Paşanın bundan da bahsetmeden geçmemeliyiz. O da 1838’deki Baltalimanı antlaşmasıdır! Bu antlaşma, Osmanlı Devletini önemli bir gelir kaybına uğratan bir antlaşmadır. Tamamen İngiltere Lehine ve Devleti Aliye i Osmaniye’nin aleyhine tecelli etmiştir! Devletin birçok tekellerini kaldıran ve hazinenin içini adeta boşaltan bir antlaşma olan Baltalimanı muahedenamesinden sonra Avusturya Başbakanı ”Osmanlı Devleti işte şimdi bitti” demiştir.!

Mustafa Reşit Paşa’nın ihanetleri sadece bu kadar da değildir. 2.Mahmut devrinde Hariciye Nazırı olarak ki icraatlarından biri de Mısır’daki Kavalalı Ailesi ile alakalı sorunların çözümüne batılı devletleri dâhil etmesidir.!

Yine Osmanlı Rus 1853 Kırım Savaşının çıkmasında İngiltere’nin büyük tahrikleri vardı. Reşit Paşa işte bu tahriklerin adeta başrol oyuncusu gibiydi. Nihayet o savaş çıktı ve Türkiye İngiltere de ki Küresel Sermayeden ilk defa borç aldı. Daha sonra Duyunu Umumiye ve Cumhuriyet dönemi borçlanmaları olarak da devam eden bu borçlanmalar İMF ile yeni bir şekil almış ve 2013 yılı Mayıs ayında son taksidinin dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödenene kadar devam etmiştir. Yani Mustafa Reşit Paşa’nın gerek Baltalimanı antlaşması gerekse Kırım’daki Osmanlı Rus Savaşının çıkması ve bu esna da ki paraya olan ihtiyacı ile Londra Küresel Yahudi Sermayesine borçlanması ancak ki 2013 yılında yaklaşık 160 sene sonra bitmiştir. Böyle bir kötü ekonomik geleneğin de mucidi olmuştur Reşit Paşa maalesef!

Yine onun döneminde İstanbul’da 40’a yakın misyoner okulu açılmıştır. İstanbul bir Papaz ve Rahibe misyonerleri yuvası olmuştur. Ülkemize Nasıl FETÖ son yıllarda bir Türk – Rus savaşı çıkarmak için bir sürü provokasyona uçak düşürme, Karlov cinayeti gibi karıştırmıştır…

Reşit Paşa da Sadarette iken İngiltere faydalansın diye İngilizlerin tahriki ile defalarca Türk – Rus savaşı çıkarmak için teşebbüslerde bulunmuştur. 1853 yılında da bunu başarmıştır! Osmanlı Devleti bir daha belini doğrultamamıştır bu savaştan sonra… Böyle bir hain’di Reşit Paşa.

Alıntı – Turgut Çelik