Mustafa Kemal döneminde Alevilik yasaklandı mı?

M.Kemal döneminde Türkçü Cevat Rıfat Atilhan’ın bastığı “Yahudilik ve Masonluk” isimli kitap masonların aleyhinde olduğu için yasaklandı.

Yahudi ve masonların aleyhinde olan herşey yasaklanmışken Alevilik de Mustafa Kemal döneminde yasaklandı.

Mesela 1932 senesine ait “Milliyet”gazetesinin bir haberinde, “Ayin yapan Kızılbaşlar” başlığı altında şu ifadeler yer almaktaydı:

“Gazi Antebin Nizip kazasından olup iki ay evvel dini ayin yapmak maksadile Damal nahiyesine gelen iki kızılbaş şeyhi gece ayin yaptıkları bir zamanda jandarma ve asker tarafından yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. Ayine iştirak eden 15’i mütecaviz kimsenin de gayri mevkuf olarak muhakemelerine başlanmıştır.”

İçişleri Bakanlığı

Genelkurmay Başkanlığına
Ek. 9/2/1933 tarihli ve 1580 numaralı tezkereye:

Bergama’nın Kapukaya köyünde ayin mes’elesinden yakalanan Alevîlerden altısının mahalli sorgu hakimliğince tutuklama ve tahliye talepleri reddedilmişse de itirazen yapılan incelemede asliye ceza hakimliğince tahliyelerine karar verildiği ve Bergama ağır ceza mahkemesince yapılacak yargılamalarına henüz başlanmamış olduğu İzmir vilâyetinden alınan 722 numaralı şifreden anlaşılmaktadır. Arzolunur efendim.

İçişleri Bakanı

Tekke ve zaviyelerin reddine dair kanun ile “Dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık” yasaklandı.Alevi ayini yapanlar hapse atıldı.

Aynı zamanda Alevileri aşağılan “Nur Baba” kitabı Yakup Kadri tarafından yazıldı. Muhsin Ertuğrul da filmini yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir