Mustafa Kemal milli mücadele için Samsun’a zorla mı gönderildi?

Mustafa Kemal, İngiliz işgalini destekliyor. 13 Kasım 1918 günü İngiliz Ordusu ile aynı zamanda İstanbul’a geldi. İngiliz subaylarının kaldığı Pera Palas’ta bir oda tuttu.

Ama şimdi Vahideddin ve Sadrazam Damat Ferit, İngilizlerin talebi üzerine onu Samsun’a gönderiyor…

MUSTAFA KEMAL, SAMSUN’A GİTMEK İSTEMİYOR. “BENİ CEZALANDIRMAK İÇİN GÖNDERİYORLAR” DİYOR.

KAZIM KARABEKİR, MUSTAFA KEMAL’İ AYIPLIYOR.

3 Mayıs 1919. 103 yıl önce bugün. Hareketli bir ay. Ama şimdi sıkı durun. Aslında, Mustafa Kemal, “milli mücadeleye” taraftar değildir, Anadolu’ya isteyerek gitmemiştir.

Harbiye Nazırı olmak, Enver Paşa’nın yerine başkomutan vekili olmak Mustafa Kemal’de saplantı haline gelmiştir. O, İstanbul’dan ayrılmayı istememekte, Harbiye Nazırı olacağı günü beklemektedir. Kendisine Samsun’dan önce Konya teklif edilmiş, gitmemiştir. Padişah Vahideddin, sonunda onu Anadolu’ya zorla, evet, zorla gönderir.

Mustafa Kemal, Samsun’a giderken çok mutsuzdur. İstanbul’da ayak altında dolaşmasın diye Samsun’a cezalı olarak gönderildiğini düşünmektedir.

Şu satırlar, Kazım Karabekir’e ait. Karabekir, Nutuk’un ilk baskısının sayfa kenarlarına kendi el yazısıyla yazmıştır: “(Beni İstanbul’dan neyf ve ted’ib maksadıyla Anadolu’ya gönderenler…) kaydında, bana Anadolu’ya geleceğini vaad ettiği halde neden önce Konya’daki ordu müfettişliğine (kendi harp ettiği ordu bakiyesi) tayin olunduğu halde, ‘hastayım, terfi isterim’ diyerek kabul etmediğinin hakiki sebebini yazmıyor. Sebep, hâlâ İstanbul’da Harbiye Nazırlığını alarak kalmaya çalışması ve Padişah Vahdettin’e damat olmaya uğraşmasıdır. (…) Nitekim Konya’ya gitmeyi kabul etmeyince oraya yine Filistin’de ordu komutanı bulunan Mersinli Cemal Paşa gönderildi. Bu vaziyette M. Kemal’in de benim mıntıkama gelmesini bazı arkadaşlarımız ısrarla kendilerinden rica ettiler. Hâlâ İstanbul’da Harbiye Nazırlığı ile uğraşmasını artık bütün muhiti ayıplıyordu. Gel dediği gibi şarka gelmek hususunda hâlâ ısrar ediyor idiyse, zamanın rical ve Padişahı benim ikazıma uymayan M. Kemal’i zorla göndermiş oldukları anlaşılıyor ki, kendileri için elîm bir vaziyettir…

M. Kemal Paşa, itilâf devletleriyle başa çıkamayacağımızdan millî mücadeleye taraftar değildi. Benim (tek dağ başı mezar oluncaya kadar, ya istiklal, ya ölüm) teklifime delilik diyordu.

Evet, Mustafa Kemal Nutuk’ta açık açık yazmış: “Beni İstanbul’dan neyf ve ted’ip maksadıyla Anadolu’ya gönderenler…” İstanbul’dan Anadolu’ya cezalandırmak maksadıyla gönderilmiş.

İsteyerek gitmemiş. “Ya istiklal, ya ölüm!” sloganı da Mustafa Kemal’e değil, Kazım Karabekir’e ait. Ne hırsızlık ama…

Kaynak: Uğur Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi, Kazım Karabekir Anlatıyor 19. bölüm

19 Mayıs’ta istiklal mücadelesini kim başlattı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir