Namaz kılarken şapka giyilmesi için genelge yayınladı mı?

Belge Özeti : Namaz esnasında şapka giymenin mahzuru olmadığına dair genelge sureti.

Yer Bilgisi : 2 – 13 – 23Dosya

Belge Tarihi : 05.01.1926-00.00.0000

Kurum : 51-0-0-0 / DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ Dili : Türkçe

Hu

3 Kanun sâni sene (1)926 tarih ve 40/27 adedli ta’mim suretidir.

Meclis-i âli-i milliyede kânuniyet iktibas etmiş infaz-ı ahkâmî tamimen tebliğ edilmiş olan şapkanın ba’dema bir kisve-i milliye ve medeniye olarak kabulü zaruri ve tab’i olduğu gibi edây-ı salat ahkamında da cevami-i şerifede telbisinde hiçbir mahdud-ı şer’i kalmamış olduğu aşikar bulunmasına nazaran esnay-ı salatda bağzı kimselerin başları açık veya bir takiyye telbisi suretiyle intizam-ı eşkal ihlal edilmekde olduğundan bu hususda muhafaza-i yeknesağı bit’te’min edebilecek suretde halkı tenvir etmeleriçün vilayet ve mülhakat ve a’zalarına tebligat icrası lüzumu tamimen tebliğ ve beyan olunur efendim.

Riyaset işleri reisi …

İşbu suret aslına mutabıktır.

Fi 5 Kanunsani sene (1)926

%d blogcu bunu beğendi: