Putçuluğun vesikası

Kemalizm kavramının, M. Kemal zamanında kullanılmadığı, kemalizm prensiplerinin M. Kemal’in ölümünden sonra başkaları tarafından M. Kemal’i suistimal etmek suretiyle oluşturulduğu bazı Atatürkçüler tarafından dile getirilir.

Biz de M. Kemal’in hayatta ve iş başında olduğu tarihte, yani 1935 yılında CHP Dördüncü Büyük Kurultayı’nda onaylanan Programın içeriğinde “Kemalizm” ifadesinin yer aldığını kaynağı ile birlikte açıklıyoruz. Yani Kemalizm teriminin resmiyet kazanması, CHP’nin Mayıs 1935 tarihinde toplanan Dördüncü Büyük Kurultayı’nda kabul edilen CHP Programı ile oldu. Programın “Giriş” kısmında Kemalizm ile ilgili yapılan değerlendirmeyi görmek için fotoğrafa bakınız.
Fotoğrafta yazanları okuyamayanlar için buraya yazdık:
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin programına temel olan ana fikirler, Türk Devrimi’nin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konmuştur.
Bundan başka, bu fikirlerin başlıcaları, 1927 yılında Parti Kurultayı’nca da kabul olunan tüzüğün genel esaslarında ve Genel Başkanlığın, aynı kurultayca onanmış olan bildiride ve 1931 kamutay seçimi dolayısiyle çıkarılan bildiride saptanmıştır.
Yalnız birkaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır.
Partimizin güttüğü bütün bu esaslar, Kamâlizm prensipleridir.”

Ayrıca dikkatinizi çekeriz, orada Kemalizm yazmıyor. Kamâlizm yazıyor.
“Kamâl” kelimesinin ibranice “Put” anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz.

KAYNAK:
CHP Programı, Partinin Dördüncü Büyük Kurultayı Onaylamıştır, Mayıs 1935, Ulus Basımevi, Ankara, 1935

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir