Saraydaki İngiliz casus Vambery

5 VAKİT NAMAZ KILAN KURANI VE OSMANLICAYI EZBERE BİLEN ÜNLÜ İNGİLİZ AJANI NASIL DERVİŞLİK YAPIP, NAMAZ KILDIRDI?

İşin aslı insanoğlu için şeytan ne ise İNGİLTERE O’dur. Arminius Fredick Vambery Macar Yahudisi İngiliz casusu Budapeşte Üniversitesi’nde 1870’te dünyanın ilk Türkoloji kürsüsü profesörü Osmanlı yıkılmadan önce gazeteci kimliği ile Osmanlı topraklarına gelmiş ve İttihak ve cemiyette büyük rol oynamıştır.


Önce Türkçe öğrendi, sonra dinini, kılığını ve adını değiştirdi. Adı Arminius Vambery idi. TÜRK’lerin arasına Reşid Paşa adıyla karıştı. Türk milliyetçilerine sabotajlar düzenledi Devletin en üst makamlarının arasına karıştı. Sultan Abdulhamidle dostluk kurdu. Güvenini kazandı. Anadolu ve Orta Asya seyahatine çıktı. Artık o bir derviş idi…


Tam 4 yıl Osmanlı topraklarında kaldı. Osmanlıcayı mükemmel denebilecek kadar iyi konuşuyordu. Hiç kimse ondan kuşkulanmadı. Herkes tarafından büyük saygı ve ilgi gördü. Ta ki, yıllar sonra Londra’ya döndükten sonra anılarını yazınca deşifre oldu. İngiliz casusu idi!…


Anılarında şunları yazıyordu.
“Derviş ve hoca kimliğiyle aralarına girdim”

  • Eğer hakiki hüviyetim meydana çıkmış olsaydı, değil burada, Osmanlı Sefarethanesi’nin has itibarlı misafiri olabilmem, hayatım dahi tehlikede kalırdı.Ben Reşid Efendi, sefirin has misafiri ve dostu olarak, bu TÜRK hacıları nezdinde gün geçtikçe itibar sahibi oluyordum.Öyle saf ve mert insanlardı ki, kendi hayatlarında yalan söylemedikleri için, hiç kimsenin, ne sebeple olursa olsun yalan söyleyebileceğine, hele, hakiki hüviyetini saklayacağına asla ihtimal vermiyorlardı.TÜRK’ler en mert, saf ve güvenilir insanlardır. Muhataplarını da kendileri gibi bilirler ve her söylenene itimat ederler. Bilhassa dini ve manevi bahislerde kimsenin yalan söyleyeceğine asla ihtimal vermezler.
  • Benim tam bir derviş hüviyet ve şekli içinde ve alıştıkları üslup ve hususiyetlerle aralarına girdiğim Türkmenler, kısa zamanda öylesine bağlandılar ve inandılar ki, kazancımı tarif edemem.Birçok hastalar benden iyi nefes istiyor, bazısı hekim olduğumu zannederek tedavilerinin yollarını araştırıyorlar, bazısı ilaç yapmamı rica ediyorlardı.
  • Ve, ancak sorulan suallere cevap verdim.Binlerce kadın, çoluk çocuk, kız, ihtiyar, genç etrafımızı aldılar. Birbirinin üstüne yığılmış bizi görmek, sevap olur diye ellerini üstümüze sürmek, ellerindeki testilerinden bizlere birer yudum içirdikten sonra bu suyu her derde şifa olarak saklamak, hayır duamızı almak için rahat nefes aldırmaz olmuşlardı.Türkmenlerin hepsi İslam’dır. Yalnız dinini de hakki manasıyla bilmezler. Birkaç kelime din konuşan başlarına imam olur. Ben de onu yaptım.amacım ülkeyi yikmak ve ele geçirmektir çokta başarılı oldum

  • Kaynak: İngiliz casusu “Vambery’nin Günlükleri”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir