Selanik’i Yunanlılara teslim eden Hasan Tahsin Paşa


                         
26 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı devletinin 8. Kolordu komutanı olarak görev yapan Hasan Tahsin Paşa, Selanik şehrini Yunanlı veliaht Konstantinos’un ordularına teslim etmiştir.


Balkan Savaşı’nda Selanik savunmasını yapan gizli Türk düşmanı olan bu zat yine ittihatçı kadro tarafından atanmış ittihatçı bir subaydı.
Selanik’in sabetayist valisi ve sabetayist belediye başkanıyla aldığı kararla tek kurşun atmadan himayesindeki 26 bin Osmanlı askerini ve redif fırkalarını Yunana  teslim etti.


Tek kurşun bile atmadan ve mahiyetinde ki askerlerinin de yaşamlarına teminat altına alınarak silahları da ellerinden alındıktan sonra bu askerlerle beraber Selanik şehri de Yunana teslim edilmiştir.


Yunanlılar, 26 bin Türk askerini öldürmeyeceklerine dair söz vermelerine rağmen 3 gün içerisinde bütün Türk askerlerini şehit ettiler. Sadece Hasan Tahsin paşaya dokunmadılar. 


Paşa Yunanistan sayesinde refah içinde yaşadı ve öldü. Günümüzde Yunan ordusu bu paşanın mezarına her yıl çelenk bırakıp tören yapmaktadır.. 


Yunanlıların da en sevdikleri gizli Türk düşmanı olan bu sözde Osmanlı paşası oğlunu da Yunanistan da okuttu ayrıca diğer oğlu Yunanistan’ın Arnavutluk büyük elçisi olarak görev yapmıştı.


Kaynak; Balkanlar’ın Osmanlı Tarihi 1352-1913. Tuğrul Kihtir s.345-354. İnkılap Yayınevi, Ocak 2015


Bu tarihte göz hapsinde tutulan Sultan Abdülhamid Han hazretlerine Selanik’in düştüğü bildirilince  şöyle demişti;


“Râsim Bey! Râsim Bey!.. Selânik demek İstanbul’un anahtarı demektir! 
Ordumuz nerede, askerimiz nerede?.. Ecdâd kanlarıyla sulanan bu toprakları nasıl  terkederiz? 
Biz buraları bırakıp gidersek, târih ve ecdâd bizim yüzümüze tükürmez mi?.. 
Birâderim Hazretleri, buranın tahliyesine razı mı  oldular? Nasıl olur? Hayır, ben razı değilim!… 
Yetmiş yaşımda olduğuma bakmayın! Bana bir tüfek verin, asker evlatlarımla  beraber Selânik’i son nefesime kadar müdâfaa edeceğim…” demiştir..

%d blogcu bunu beğendi: