Türkçeleştirilen ezandaki kelime oyunu

Ezanın orijinal dili değiştirilmiş, devlet baskısı ile Türkçe okunması sağlanmıştır. 1931 yılının Aralık ayında, M.Kemal Atatürk’ün emriyle ezanı Türkçeleştirme çalışmaları başlatılmış ve 30 Ocak 1932 tarihinde ise ilk Türkçe ezan okunmuştur.
Şubat 1933 tarihinde, müftülüklere ezanı Türkçe okumalarını, buna uymayanların kati ve şedid (kesin ve şiddetli) bir şekilde cezalandırılacaklarını bildiren bir tamim gönderildi. Kuran’ın hiçbir Ayetinde ve hiçbir Hadis-i Şerifte ezanın diğer dillere tercüme ettirilip okunmasına cevaz verilmemiştir. En azından biz bilmiyoruz, varsa buyurun getirin. Bu en azından bidattir, bir Hadis-i Şerif’te Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
“Sonradan ortaya çıkan herşey bid’attir; her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık insanı ateşe sürükler”
(Müslim, Cumua, 43; Ebû Davud, Sünnet 5; Nesâî, lydeyn, 22; İbn Mâce, Mukaddime, 7)
Laiklerin, Ezan, anlaşılabilmesi için türkçeleştirilmiştir itirazları kabul görülmemektedir. Şayet ezan, anlaşılabilmesi için türkçeleştirilmiş ise, o halde neden “Felaha” kelimesi Türkçe tercümesi ile “Kurtuluşa” olarak çevrilmemiştir Yoksa “Namaz”ın, “Kurtuluş” olduğu Müslüman Türklerden gizlenmek mi istenmiştir? En azından böyle anlaşılıyor. “Allah”ın (C.C.) ismi bile ezan’dan çıkarılmıştır. Bu İslam düşmanlığı değil de nedir?
Türk şair ve yazarı Yahya Kemal’in ezan ve Kuran hakkındaki düşüncesi, onların aslıyla okunması
yönündedir: “Ezan bir ses’tir. Minarelerden yükselerek, Müslümanların gönlüne dolan bir musikidir. Ayasofya’da ilk defa hangi kelimelerle okunmuşsa, onu öyle muhafaza etmek lazımdır.” [1]
Kudret gazetesinin başyazarı ve Milli Eğitim eski bakanlarından Hikmet Bayur da Arapça Ezan yasağının
manasızlığını savunanlardan biridir. [2]

Türkçe Ezan

Tanrı uludur
Tanrı uludur
Tanrı uludur
Tanrı uludur
Şüphesiz bilirim ve bildiririm: Tanrı’dan başka yoktur tapacak
Şüphesiz bilirim ve bildiririm: Tanrı’dan başka yoktur tapacak
Şüphesiz bilirim, bildiririm: Tanrı’nın elçisidir Muhammed
Şüphesiz bilirim, bildiririm: Tanrı’nın elçisidir Muhammed
Haydi namaza, haydi namaza
Haydi felaha, haydi felaha
Tanrı uludur, Tanrı uludur
Tanrı’dan başka yoktur tapacak.

Felahın Türkçe anlamı; ‘Kurtuluş’tur. Ezanın insanları kurtuluşa çağırdığını sırf insanlar anlamasın diye ince hesaplar yapılarak Felah kelimesi orijinal haliyle bırakılmıştır.

KAYNAKLAR:
[1] Nihat Sami Banarlı, iman ve Yaşama Üslubu, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1986, sayfa 97-98.
[2] Nihat Sami Banarlı, Nihat Sami Banarlı’nın Kaleminden Yahya Kemal Bir Dağdan Bir Dağa, Kubbealtı
Neşriyatı, İstanbul 1984, sayfa 27.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: