Yahudilerden İnönü’ye teşekkür belgesi

CHP’nin, terör devleti İsrail’in kuruluşunda önemli katkıları olduğu bilinen bir gerçek.  24 Ocak 1945 tarihli belgeye göre CHP’nin milli şefi İsmet İnönü, Avrupa’dan kaçan ve İsrail devletini kurmak için Filistin’e göç eden Yahudilere Türkiye üzerinden geçiş kolaylığı sağladı ve insani yardım yaptı, buna karşılık olarak Filistin Yahudi Ajanlığı tarafından kendisine bir teşekkür belgesi gönderildi.

İNÖNÜ’YE “DERİN” TEŞEKKÜR

Söz konusu belgede, Yahudilere yapılan insani yardım nedeniyle “derin bir memnuniyet” duyulduğu ve “çok samimi teşekkür edildiği” belirtiliyor. Belgede şu ifadeler yer alıyor: “Musevi göçmenlerinin Türkiye tarikiyle Filistin’e transit geçmelerini tanzim hususunda hükümetinizin ibraz ettiği yardım ve muaveneti Türkiye’deki mümessilimizden derin bir memnuniyetle öğrendim. Bu hususta Türk makamları tarafından ittihaz olunan insani ve müşfik hat-tı hareket binlerce Musevi mültecisinin düşman işgali altındaki memleketlerden kurtarılması için amil olmuştur. Bu yardımdan dolayı samimi teşekkürlerimizi lütfen kabul buyurunuz. Bu çok müsta’cel meselede zat-ı devletlerinin ve hükümetinizin dostane ve muavenetkar alakalarına devam edeceğine emin bulunuyorum.”

YAHUDİ AJANLIĞI REİSİ WEİZMAN İMZALI

Belgenin altında imza bölümünde, “Hürmetkarınız Weizman, Reis – Filistin Yahudi Ajanlığı” yazılı. En alta düşülen notta ise “Mektubun aslı ve ilişiği Hariciye Bakanlığı Hususi Kalem Müdürü Şadi Kador’a gönderilmiştir. 24.1.1945.” Belge no olarak ise “030.10.110.736.16” yazılı. Belgede ismi geçen Weizman ise, İsrail’in ilk devlet başkanı olan Chaim Weizman.

İNÖNÜ, YAHUDİLERE KUCAK AÇMIŞ

Söz konusu belgeye göre İnönü döneminde Türkiye, Yahudilere kucak açmış ve İsrail devletinin kuruluşunda önemli katkılar sağlamış.“Avrupa’dan kaçan Yahudilere Türkiye üzerinden Filistin topraklarına göç etmesine imkan tanınmış ve İsrail devletinin kurulmasına giden yolda Yahudilere en büyük insani yardım yapılmıştı.” Dolayısıyla İnönü’nün de yoğun çabaları sonucu İsrail devleti 1948 yılında kurulmuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir