Yıldız Sarayı kumarhane yapıldı mı?

Devlet, saltanat ve Hilafet merkezini nasıl kumarhane yaptılar ?..

Abdülhamid Han’ın yıllarca devleti yönettiği, devletin ve Hilâfet makamının merkezi Yıldız Sarayı’nın 1924’de, Bakanlar Kurulu kararı izni ile kumarhane, dans salonu ve gazinoya çevrilmesine izin çıkmıştı.

Yıldız Sarayı’nda oyun ve dans salonları teşkiline izin veren 27 Ağustos 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararı. Kararın altında “Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal”in, “Başvekil İsmet”in ve diğer bütün bakanların imzaları bulunuyor.

Kararnamede ” Memleket ekonomisine katkı sağlamak, yabancı turistlerin ilgisini çekmek içinde oyun ve dans salonları, gazino olan müesseseler bulunması için İstanbul Belediyesi’ne yetki verildiği ” belirtiliyordu.

Yıldız Kumarhanesi 26 Eylül 1926′ da, zamanın İçişleri Bakanı ve İstanbul Belediye Başkanı’nın katılımı ile büyük bir törenle ve şampanya ile açıldı. Kumarhane İtalyan işadamı Mario Serra’ya kiralanmıştı.

Evet Abdülhamid Han’ın din ve devlet düşmanları ile mücadele ettiği Yıldız Sarayı artık bir kumarhane olmuştu. Kumarhane basının gözbebeği olmuş, İstanbul’un gözde mekanı olmuştu artık.

Fakat kısa süre sonra Macar Büyükelçiği başkâtibi Miklon Derepaş, kendisine ve zimmetine ait paraları oyunda kaybedince intihar etmişti.

Bu intihar ve bunu takip eden başka olaylar, bunun yanında bazı Türklerin de büyük paralar kaybetmesi kumarhaneyi tartışılır hale getirdi.

Bazı gazetelerin kumarhane ile ilgili olumsuz yazıları ve eleştiriler eklenince 12 Eylül 1927′ de kumarhaneyi polisler bastı ve mühürlendi.

Bu defa kumarhane sahibi Mario Serra ve Belediye arasında senelerce sürecek dava başladı. Mario Serra’ya tazminat ödendi.

Yıldız Sarayı’nın kumarhane süreci ancak mukavelenin feshi ve 1938′ de alınan bir kararname ile son buldu.

Belki de tarihimizden alınan bir intikamdı bu.
Bu olay tarihimize, Abdülhamid Han’a ve yıllarca Hilafet merkezi olması ile tüm Müslüman dünyasına büyük bir saygısızlık olarak tarihe geçti.

Kumarhane ve pavyona çevrilen Yıldız Sarayı