Yunan’ı öven Mustafa Kemal

Asil yunan milletinin refah ve ikbali ve onun yüksek Cumhurreisi Hazretlerinin sıhhat ve saadetlerini halisane dilerim.”

İmza: M.Kemal

(Cumhuriyet Gazetesi, 15 Ocak 1933)

Fotoğraftan da denize döktüğümüzün çok belli olduğu aynı zamanda baş düşmanımız olan sözde Yunan’a bu ilgi alaka, bu övgü niye?

Anadolu halkı yokluk içerisinde kıvranırken Yunanistan’a yapılan yardımları, Venezilos’a gösterilen ilgi ve alakayı kim nasıl açıklayabilir?

Vatanımıza namusumuza bayrağımıza göz diken Yunanlılar değil miydi?

M.Kemal: “Yunan ordusunun mertliğini ve dayanma gücünü takdir ettim.”

Buna rağmen milli şuurdan mahrum bazı cahil ve gafiller buradaki ifadenin “karşılıklı” olduğunu ve diplomasi icabı söylendiğini vurgulamaktadırlar. Halbuki böyle bir mecburiyet yoktur.

Mesela Afgan Kralına gönderdiği cevabi telgrafında, bana göre esas “asil” olan Afgan Milleti için bu ifadeyi kullanmadığı gibi, “Kardeş Türk Hükumeti” diyen krala da aynı şekilde mukabelede bulunmamıştır!

Afganistan Kralı Mehmet Nadir Han’dan gelen ve 27 Ekim 1929 tarihini taşıyan mektupta şöyle yazmaktaydı:
“Kardeş Türk Hükumetinin milli şenlikleri münasebeti muazzamasile Zatı Devletlerini kemali hulus ile tebrik ve Türk millet ve Cumhuriyetinin saadeti için en has temenniyatımı teyit etmek fırsatı mes’udesini idrak eylerim.
Afganistan Kralı

Afganistan Kralı, “Kardeş Türk Hükumeti” demesine rağmen M. Kemal’in oldukça soğuk cevabında aynı ifade yer almaz…

Okuyalım:

“Cumhuriyet bayramı münasebetile izhar buyurulan hissiyat ve tebrikattan dolayı teşekkürlerimi takdim ve Afgan milleti ile Zatı Haşmetanelerinin refah ve saadeti temenniyatımı teyit eylerim.

Türkiye Reisicumhuru Gazi M. Kemal

Belgelerle gerçek tarih

%d blogcu bunu beğendi: